Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

Digitalt årsmøte 27.8.2020 - Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

14. februar 2020
På grunn av Koronapandemien har LVS styret bestemt at årets Årsmøte som ble avlyst i mars, skal gjennomføres digitalt den 27. august 2020 Møtet vil starte kl 16.00 og tentativt avsluttes kl. 18.00 Orkideprisen blir utdelt på slutten av møtet. Hvem får den i år tro? Påmeldingslink: LVS@legeforeningen.no /frist for påmelding er 27.7.2020

Innkalling til årsmøte 27.8.2020

27. januar 2020
Til alle medlemmer. Årsmøtet i foreningen blir avholdt på Zoom 27.8.2020. Med henvisning til § 6 i foreningens lover innkaller/informerer styret sine medlemmer om at torsdag 27. august 2020 vil årsmøtet i foreningen bli avholdt digitalt. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, dvs. innen 27. juli 2020. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent. Fullstendig dagsorden, med styrets innstilling til vedtak, skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er oppført på dagsorden.

LVS Orkidépris 2020

25. november 2019
Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen.

Stipend til verdens største e-helsekonferanse

05. september 2019
Har du lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for deg! Konferansen HIMSS20 arrangeres av organisasjonen Healthcare Information and Management Systems Society og er verdens største konferanse og utstilling av helseteknologi. Den finner sted i Orlando, Florida, 9.–13. mars 2020.

Årsmøte 4. og 5. april 2019

06. mars 2019
I forbindelse med årsmøte ble det avholdt en fagpolitisk konferanse.

Anna Midelfart – Æresmedlem i LVS

10. mai 2017
Ved LVS-årsmøte 2017, ble Anna Midelfart, som var initiativtaker for å etablere LVS i 1990, utnevnt til æresmedlem. Her kan du lese talen Helge Bjørnstad-Pettersen holdt for Anna i denne forbindelse.