Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Velkommen til vårt nettsted

Vi er en yrkesforening under Den norske legeforening. Vi organiserer leger som har hovedarbeidssted ved:

  • universiteter og høgskoler
  • forskningsinstitusjoner
  • ansatte i forskningsstillinger ved helseforetakene
  • de som har bistillinger ved forannevnte institusjoner
Bildet viser en lege i vitenskapelig stilling, en forsker.