Bli med på årsmøte 2021

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger inviterer deg til årets årsmøte onsdag 14. april. Vi kommer tilbake til om det blir digitalt møte.

Til medlemmene i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger – LVS

Med henvisning til § 6 i foreningens lover innkaller/informerer styret sine medlemmer om at onsdag 14. april 2021 vil årsmøtet i foreningen bli avholdt. Vi kommer tilbake til om det blir digitalt møte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, dvs. innen 17. mars.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent.

Saksliste for årsmøtet vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.

For styret i LVS

Mette Kalager
fungerende leder i LVS

 

Oslo, 15. februar 2021