Bli med på årsmøte 2023

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger inviterer deg til årets årsmøte torsdag 20. april. Årsmøtet foregår fysisk, men det er mulighet for digital deltakelse.

Til medlemmene i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger – LVS

Med henvisning til § 6 i foreningens lover innkaller/informerer styret sine medlemmer om at torsdag 20. april 2023 vil årsmøtet i foreningen bli avholdt i Tromsø på Auditorium Aud 3, MH, Norges arktiske universitet – UiT.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, dvs. innen 22. mars.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent.

Det inviteres også til LVS' fagpolitiske seminar 20.-21. april samme sted som LVS' årsmøte. Mulighet for digital deltakelse også her.

LVS har dessverre ikke mulighet til å dekke reise- og oppholdsutgifter for andre enn LVS landsrådsrepresentanter.

For styret i LVS

Mette Kalager
leder i LVS