Få med deg det digitale årsmøte den 15. april 2021

Invitasjon til LVS sitt årsmøte som avholdes på Zoom fra kl. 16.00 – 18.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, dvs. innen 17. mars.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, men har for øvrig de samme rettigheter som ordinære medlemmer.

Fullstendig dagsorden, med styrets innstilling til vedtak, skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er oppført på dagsorden.

Orkideprisen blir utdelt på slutten av møtet. Hvem får den i år tro?

Påmeldingslink: LVS@legeforeningen.no

Frist for påmelding er 7.4.21.

Gjennomføring av digitalt årsmøte for LVS

Vi har valgt Zoom som digital plattform for gjennomføring av møtet. Zoom står på listen til Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) over anbefalt teknologi for videomøter, og den siste versjonen av Zoom regnes som sikker.

Vi anbefaler deg å laste ned Zoom-klienten i forkant:
https://zoom.us/download#client_4meeting 

Se også brukerveiledning til Zoom som følger vedlagt.
De som melder seg på årsmøtet vil fortløpende få tilsendt
en lenke med sakspapirer, møte id  og passord til årsmøtet.
Håper vi ses på Zoom!