LVS årsmøte 2023 i Tromsø

LVS årsmøte 2023 ble avholdt på Norges Arktiske Universitet (UiT), der det også ble avholdt nytt valg av styret for perioden 01.09.23-31.08.25.
Bilde av LVS sitt styre.
Anne Høyer fra venstre, Leder Mette Kalager, Erle Refsum og Eva Gerdts. Foto: LVS.

Det nye styret er:

Medlemmer:

  • Mette Kalager (Oslo) – leder
  • Sindre August Horn (Bergen)
  • Bendik Brinchmann (Oslo)
  • Anne Høye (Tromsø)
  • Lars Lervik (Trondheim)

Varamedlemmer:

  • Eva Gerdts (Bergen)
  • Judeson Joseph (Tromsø)
  • Erle Refsum (Oslo)

 

Det var festmiddag i etterkant av årsmøtet hvor det var veldig god stemning og her er gjengen som deltok. Foto: LVS.