LVS Orkidépris 2022

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen.

Send gjerne inn forslag til: lvs@legeforeningen.no - frist 15.3.2022.

Fint om du kan lage en veldig kort begrunnelse (maks en A4 side) for nominasjon.

Tidligere vinnere finner du på LVS' hjemmeside.

Statutter for LVS Orkidépris

  1. LVS Orkidépris tildeles medlemmer av LVS. Prisen gis som en påskjønnelse for fremragende innsats i arbeidet med å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger innen medisin i Norge.
  2. Prisen deles ut på LVS' årsmøte etter innstilling fra et utvalg bestående av leder, et styremedlem og et eksternt LVS medlem
  3. Utvalget oppnevnes senest 4 måneder før årsmøtet og begge kjønn må være representert. Innstillingen fra utvalget skal godkjennes av styret, som også fastsetter prisbeløpet.
  4. Invitasjon til å nominere kandidater kunngjøres for LVS medlemmene senest tre måneder før årsmøtet.
  5. Prisvinneren kunngjøres på LVS sitt årsmøte.