Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

Rambøllundersøkelsen

Til de av våre LVS medlemmer som også er sykehusleger. Husk å besvare Rambøllundersøkelsen som nå er sendt ut.
26. mars 2021