Rambøllundersøkelsen

Til de av våre LVS medlemmer som også er sykehusleger. Husk å besvare Rambøllundersøkelsen som nå er sendt ut.