Landsråd

Sammensetning

profilbilde
Landsrådsrepresentant
Svend Davanger
Universitetet i Oslo
profilbilde
Landsrådsrepresentant
Marius Widerøe
Det medisinske fakultet - NTNU
profilbilde
Landsrådsrepresentant
Sonja Eriksson Steigen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
profilbilde
Landsrådsrepresentant
Ole F Norheim
Universitetet i Bergen
profilbilde
Landsrådsrepresentant
Hilde Halland
Universitetet i Bergen
profilbilde
Landsrådsrepresentant
Kari Ravndal Risnes
Det medisinske fakultet - NTNU
profilbilde
Landsrådsrepresentant
Gro Østli Eilertsen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
profilbilde
Landsrådsrepresentant
Eva Gerdts
Universitetet i Bergen
profilbilde
Landsrådsrepresentanter
Maja-Lisa Løchen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF