LVS Orkidépris 2024

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen.
Bilde av orkidé

Send gjerne inn forslag til: lvs@legeforeningen.no – frist 16.2.24.

Fint om du kan lage en veldig kort begrunnelse (maks en A4 side) for nominasjon.

Statutter for LVS Orkidépris

  1. LVS Orkidépris tildeles medlemmer av LVS. Prisen gis som en påskjønnelse for fremragende innsats i arbeidet med å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger innen medisin i Norge.
  2. Prisen deles ut på LVS' årsmøte etter innstilling fra et utvalg bestående av leder, et styremedlem og et eksternt LVS medlem.
  3. Utvalget oppnevnes senest 4 måneder før årsmøtet og begge kjønn må være representert. Innstillingen fra utvalget skal godkjennes av styret, som også fastsetter prisbeløpet.
  4. Invitasjon til å nominere kandidater kunngjøres for LVS medlemmene senest tre måneder før årsmøtet.
  5. Prisvinneren kunngjøres på LVS sitt årsmøte.

De tidligere vinnerne:

2023 Maja-Lisa Løchen

2022 
Gro Østli Eilertsen 

2021  Siri Forsmo

2020 Tor-Arne Hagve

2019 Geir Wenberg Jacobsen

2018 Sverre Erik Kjeldsen

2017 Ole M. Sejersted

2016 Eva Gerdts

2015 Kirsti Ytrehus

2014 Helge Bjørnstad-Pettersen

2013 Amund Gulsvik

2012 

2011 Einar A. Svendsen

2010 Anna Midelfart

2009 Kaare M. Gautvik

2008 Britt-Ingjerd Nesheim

2007 Jon Lekven

2006 Bjarne Waaler