Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Om oss

LVS Orkidépris

Statutter for LVS Orkidépris.
  1. LVS Orkidépris tildeles medlemmer av LVS. Prisen gis som en påskjønnelse for fremragende innsats i arbeidet med å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger innen medisin i Norge.
  2. Prisen deles ut på LVS' årsmøte etter innstilling fra et utvalg bestående av leder, et styremedlem og et eksternt LVS medlem.
  3. Utvalget oppnevnes senest 4 måneder før årsmøtet og begge kjønn må være representert. Innstillingen fra utvalget skal godkjennes av styret, som også fastsetter prisbeløpet.
  4. Invitasjon til å nominere kandidater kunngjøres for LVS medlemmene senest tre måneder før årsmøtet.
  5. Prisvinneren kunngjøres på LVS sitt årsmøte.

De tidligere vinnerne:

2019 Geir Wenberg Jacobsen

2018 Sverre Erik Kjeldsen

2017 Ole M. Sejersted

2016 Eva Gerdts

2015 Kirsti Ytrehus

2014 Helge Bjørnstad-Pettersen

2013 Amund Gulsvik

2012 

2011 Einar A. Svendsen

2010 Anna Midelfart

2009 Kaare M. Gautvik

2008 Britt-Ingjerd Nesheim

2007 Jon Lekven

2006 Bjarne Waaler