Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Om oss

Styret og sekretariatProfilbilde
Leder
Kalager, Mette
Profilbilde
Medlem
Austad, Bjarne
Profilbilde
Medlem
Hagve, Martin Iversen
Profilbilde
Medlem
Monsen, Anne-Lise Bjørke
Profilbilde
Medlem
Refsum, Erle
Profilbilde
Varamedlem
Brinchmann, Bendik Christian
Profilbilde
Varamedlem
Horn, Sindre August
Profilbilde
Varamedlem
Risnes, Kari Ravndal

Sekretariat

profilbilde
Sekretariatsleder
Bente Kvamme
Bilde av Kristin Wiik
Sekretær
Kristin Wiik