Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Om oss

Styret og sekretariatProfilbilde
Leder
Widerøe, Marius
Profilbilde
Nestleder
Kalager, Mette
Profilbilde
Medlem
Dietrichs, Erik Sveberg
Profilbilde
Medlem
Refsum, Erle
Profilbilde
Medlem
Rekand, Tiina
Profilbilde
Varamedlem
Brinchmann, Bendik Christian
Profilbilde
Varamedlem
Haavardsholm, Espen Andre
Profilbilde
Varamedlem
Risnes, Kari Ravndal

Sekretariat

profilbilde
Sekretariatsleder
Bente Kvamme
Bilde av Kristin Wiik
Sekretær
Kristin Wiik