Lokalforeningstillitsvalgte

Profilbilde
Medlem
Grene, Gudrun Tokle
Profilbilde
Medlem
Havre, Katrine Furnes
Profilbilde
Medlem
Myren, Hilde
Profilbilde
Medlem
Pedroso, Maria Eugenia Dominguez
Profilbilde
Medlem
Pham, Tuyet Anh Thi
Profilbilde
Varamedlem
Hammer-Berntzen, Ruben
Profilbilde
Varamedlem
Hjelle, Kjersti
Profilbilde
Varamedlem
Møllerløkken, Ole Jacob