Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Om oss

Yrkesforening for leger som jobber med arbeidsmedisin.
Ta kontakt hvis du ønsker å ta opp saker med styret. Vi er der for deg!
E-post til styret: namf@legeforeningen.no
17. januar 2019
Styret Namf-NFAM
Styret Namf - NFAM (2019-2021). Fra venstre: Brynjar Jakobsen, Kari Merete Dalen, Yogindra Samant, Laila Torp (leder Namf), Kjersti Skantze (leder NFAM), Ingrid S. Mehlum, Kjersti O. Sæther, Inger Marie Daffinrud (sekretariatet) og Espen Slettmyr (sekretariatet). E-post sendes til: namf@legeforeningen.no