Norsk arbeidsmedisinsk forening

Om oss

Yrkesforening for leger som jobber med arbeidsmedisin.
Ta kontakt hvis du ønsker å ta opp saker med styret. Vi er der for deg!
E-post til styret: namf@legeforeningen.no
17. januar 2019
Styret Namf-NFAM
Styret Namf - NFAM (2019-2021). Fra venstre: Brynjar Jakobsen, Kari Merete Dalen, Yogindra Samant, Laila Torp (leder Namf), Kjersti Skantze (leder NFAM), Ingrid S. Mehlum, Kjersti O. Sæther, Inger Marie Daffinrud (sekretariatet) og Espen Slettmyr (sekretariatet). E-post sendes til: namf@legeforeningen.no