Om oss

Yrkesforening for leger som jobber med arbeidsmedisin.
Styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening. Foran: Laila M. Torp, leder, og Jarand Hindenes, nestleder. Bak: Styremedlemmene Gunnar Skipenes, Kjersti O. Sæther, Martine Pedersen, Yogindra Samant, Anne Kristine Jordal.  Foto: Anne Kristine Jordal
Styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening. Foran: Laila M. Torp, leder, og Jarand Hindenes, nestleder. Bak: Styremedlemmene Gunnar Skipenes, Kjersti O. Sæther, Martine Pedersen, Yogindra Samant, Anne Kristine Jordal. Foto: Anne Kristine Jordal

Ta kontakt hvis du ønsker å ta opp saker med styret. Vi er der for deg!
E-post til styret: namf@legeforeningen.no