Ramazzini-prisen

Styrene i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM) vedtok 7.12 2015 at det fra og med 2017 skal deles ut en pris på kr. 10 000 for publisering av en artikkel i Ramazzini.

Artikkelen skal ha en LIS i arbeidsmedisin eller bedriftslege som førsteforfatter og skal ha et relevant arbeidsmedisinsk innhold. Artikler som bygger på prosjekter som er gjennomført i bedriftshelsetjenesten eller i samarbeid med en bedriftshelsetjeneste vil bli prioritert

Prisbeløpet kan benyttes til en faglig aktivitet, som studiereise, kongressdeltakelse eller lignende. Forskningsutvalget går gjennom forrige års utgave av Ramazzini og innstiller til styrene, som avgjør prismottaker.