Norsk overlegeforening

Møter og aktiviteter

Vårkurset

Det blir Vårkurs onsdag 26. april til fredag 28. april 2023, Ishavshotellet i Tromsø.
Årsmøte/landsrådsmøte avholdes onsdag 26 . april 2023.
Vårkurset er åpent for alle Ofs medlemmer.

Vårkursoversikt