Norsk overlegeforening

2017

Fortsatt mye ugjort

Overlegen har fått intervjue Bent Høie hvert år han har sittet som helseminister. Han er i gang med sitt 5. år, og er den helseministeren som har sittet lengst sammenhengede.
"Jeg har fortsatt mye ugjort, og jeg vil gjerne gjennomføre de satsingene vi har startet."
21. desember 2017

Les intervjuet med Bent Høie i bladet Overlegen nr. 4 2017, side 8.