Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Overlegen 1-2020
Dette nummeret av Overlegen har klima og helse som tema.
Vi ser at mange medlemmer engasjerer seg i dette temaet på tvers av ulike spesialiteter.
I tillegg er det intervju med Jonas Gahr Støre, invitasjon til vårkurset 2020 og mange andre gode artikler.

God lesning!


Bilde Overlegen nr 1
Overlegen nr 1. 2020

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen