Medlemsbladet

Les utgave nr. 4 av årets Overlegen.

Temaet i denne utgaven er Helse Nord/Arbeidsmiljø.

God lesning!
Bilde Overlegen 4 2023

Redaktør

Arild Egge

Redaksjonskomiteen

Ståle Clementsen, leder i Overlegeforeningen

Christian Grimsgaard, styremedlem i Overlegeforeningen

Tor Martin Nilsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Har du tips eller ønsker å sende inn et bidrag? Send en e-post

Abonnement

Bladet "Overlegen" utgis med fire utgaver i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Tidligere utgaver

Les enkeltartikler og alle tidligere utgaver av Overlegen her