Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Les utgave nr. 4 av årets Overlegen.

Les intervju med Helseminister Ingvild Kjerkol.
Utgaven har flere gode artikler om etterutdanning og fortsetter også serien om rekruttering.
I tillegg til mange andre gode og interessante artikler.

God lesning!


Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen