Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Les utgave nr. 4 av årets Overlegen. I desember fokuseres det på helsepolitikk, innovasjon og leger og sosiale medier. I tillegg har vi et avskjedsintervju med tidligere helseminister Bent Høie. God lesning!

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen