Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Overlegen nr. 3-2020

Les artikkel om Helse- velferdsstatens gjøkunge av Victor Norman, mange andre interessante artikler om forskning og innovasjon, samt øvrige aktuelle artikler.

God lesning!

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen