Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Overlegen nr. 2 2020
Les intervju med ass.helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, mange interessante pandemiartiker, samt artikler om jobbglidning som plutselig ble mer aktuelle enn opprinnelig planlagt.

God lesning!

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen