Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Les vårt jubileumsnummeret. Det inneholder hilsener fra helseminister Bent Høie, andre politiske partier, Akademikerne og også vår interne politiske ledelse. I tillegg tallenes tale om overlegene, arbeidsforhold og helse, artikler om den tapte tid, den digitale fremtid, fremtidens ledelsesfilosofier og mye mer.
God lesning!
Bilde Overlegen nr 1 2021

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen