Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Les mai-utgaven av Overlegen.
Denne utgaven inneholder tema-artikler om beredskap og sykehusbygg. I tillegg presenteres kandidater til president/nytt sentralstyre, samt mange andre interessante artikler.
God lesning!
Bilde av Overlegen nr 2 2021

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen