Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Les utgave nr. 2 av årets Overlegen.

Utgaven fortsetter med fokus på rekruttering, arbeidsmiljø i nye sykehusbygg og mange andre gode artikler.

God lesning og god sommer!

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen