Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Overlegen 4-2019
Dette nummeret av Overlegen har fremtidens sykehus som tema. Bygging av sykehus skaper alltid stort engasjement, både hos de som skal bruke sykehuset og de som har sitt daglige arbeid der.

God lesning!

Overlegen 4 2019
Overlegen nr 4. 2019

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen