Medlemsbladet

Les utgave nr. 1 av årets Overlegen.

Sykehusøkonomi er temaet i denne utgaven. Les hva ni politiske partier svarer om sykehusøkonomien.

God lesning!

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.