Kampen går over i neste fase

Rikslønnsnemndas skuffende kjennelse er starten på neste fase i kampen vår. Den er vi rustet for.
Bilde av Jon Helle
Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Det er mange sinte og kamplystne leger i sykehusene. Kjennelsen i RLN er ingen løsning på kjente problem, bare noe som er ment å skulle gi ro om en tariffavtale fram til 30.04.18.

Det sentrale med dagens kjennelse er at vår reelle medbestemmelse om arbeidstiden utover AML er tilsidesatt.

Vi synes dømt til å akseptere de vide unntakene mot vår vilje, uten ordentlig mulighet til å sikre  kollektivt vern og forsvarligheten i AMLs intensjon. Vide unntak som vi i sin tid ga for å sikre bemanning av sykehusene mens det var stor legemangel.

Denne siden av saken går videre i rettsapparatet.

RLNs kjennelse oppleves også som en støtte til en holdning på arbeidsgiversiden om å være i vedvarende strid og provokasjon med sine ansatte. Legeforeningen står samlet og sterk mot denne. 
Vi vil fortsatt kjempe for reelt samarbeid mellom to parter og for medbestemmelse om felles løsninger for framtidens utfordringer. Men da må dette være noe annet enn det vi har opplevd de siste årene.

Det er viktige prinsipper vi sloss for. Vi kan ikke gi oss, og vi kommer ikke til å gi oss.

Mange av dem som nå er kamplystne, har grått hår og lang og lojal tjeneste for pasientene. Dette er ikke bare de unge legenes kamp, men alle legers kamp av og for alle ansatte, fersk og erfaren, ung og gammel, mester og svenn.

Vi gir oss aldri.

Jon Helle
Ofs leder

Les også informasjon publisert på Dnlfs nettside:
https://legeforeningen.no/Nyheter/2017/Akademikerne-tar-sykehuskonflikten-til-Arbeidsretten-/