Norsk overlegeforening

2018

Enighet med Spekter, seier for det kollektive vernet!

En lang og krevende prosess endte med seier i natt: Spekter og Legeforeningen har signert en avtale. Dermed er også saken for Rikslønnsnemda avblåst.
Jon Helle, Leder for Norsk overlegeforening
24. januar 2018

Vi har fått et godt kollektiv vern med rullerende arbeidsplaner og en god innramming for sommerferieavvikling, vaktfritak for gravide i tredje trimester og gode satser for avlønning om sommeren.

En stor takk til alle som har bidratt i hele prosessen, som har pågått siden 2014 og der streiken i 2016 og seieren i Arbeidsretten var viktige milepæler.

Det er viktig at vi nå ser framover og bruker enigheten til det beste for både våre medlemmer og helsetjenesten. Det er fortsatt mange utfordringer som vi sammen må løse. Men nå har vi et bedre utgangspunkt for å finne gode løsninger sammen.    

Jon Helle, 
Leder,  Norsk overlegeforening