Et godt oppgjør er i havn - takk til våre forhandlere

I natt kom vi til enighet i de sentrale avsluttende forhandlingene mellom Akademikerne og Spekter. Dermed er årets hovedoppgjør i havn.
Bilde av Jon Helle
Bilde av Jon Helle

Vi har fått til et godt resultat, lønnsmessig. Det gode resultatet er summen av det vi har fått til i alle ledd, ikke minst i de lokale forhandlingene som har strukket seg over flere uker. En stor takk til alle våre tillitsvalgte som har stått på. Det har vært krevende forhandlinger og vi har ikke fått alt slik vi skulle ønske. Særlig har det vært vanskelig å få til endringer i avtaletekstene. Men i sum har vi god grunn til å være fornøyde.

De lokale forhandlingene har i år vært felles for både Ylf og Of for første gang på mange år. Det har vært mange gode prosesser. Arbeidsgiveren har i år prioritert overlegene høyere enn leger i spesialisering, men dette har det i de fleste tilfeller vært enighet om.

Detaljene om resultatet kommer fra Legeforeningen sentralt om litt.

Over sommeren skal vi evaluere alle sider ved forhandlingene og de erfaringene vi gjorde både lokalt og sentralt.