Foretakslogikk

Christian Grimsgaard, overlege ved håndseksjonen på ortopedisk avdeling ved OUS og tillitsvalgt i Helse Sør-Øst har skrevet kommentaren Foretakslogikk i Dagens medisin.

Du kan lese hele kommentaren i Dagens medisin.