Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte Torsdag 26. april 2017 kl. 14.00, på Scandic Ørnen, Bergen.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike

snarest mulig, senest innen 1.3. til:

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Eventuelt til e-post: of@legeforeningen.no 

Styret