Enighet med Virke

Legeforeningen har i kveld 5.2.2019 sluttet enighet med Virke om ny sentral særavtale, den som tilsvarer A2 i Spekter-området. Dette har vært en gi-og-ta-prosess med viktige seire for partene.
Bilde av Jon Helle og Gry Torsæter
Jon Helle og Gry Torsæter.

Alle de sentrale forbedringer vi har oppnådd overfor Spekter gjennom de siste årene, blant annet etter streik og Arbeidsrett, er nå blitt en del av Virke-avtalen: Det kollektive vernet gjennom rullerende arbeidsplaner, faste stillinger for leger i spesialisering, vaktfritak for gravide i siste trimester, og bedre sentrale formuleringer på faglig fordypning, permisjon til kurs, seniorpolitikk mm.

En viktig seier er at sommerplaner ikke er regulert i særavtalen, som betyr at sommerplanene skal være rullerende hvis man lokalt ikke blir enige om noe annet. Dette er klart bedre enn i Spekter-avtalen.

Virke har på sin side fått utvidet rammene for alminnelig arbeidstid fra klokken 17 til 18 i ukens fem første dager. Men i felles protokoll har vi nedfelt at alminnelig arbeidstid utover klokken 17 skal begrenses i størst mulig grad. Og det skal fortrinnsvis oppnås enighet mellom lokale parter om hvordan arbeidstid etter kl. 17 skal innplasseres i tjenesteplanen.