Young Healthcare Leadership Summit

Vi gjør oppmerksom på muligheten for alle til å delta på dette kurset.
Kurset er godkjent til å gjelde som 10 timer valgfritt kurs i alle spesialiteter!

Tid og sted

23. februar. Lokasjon: Soria Moria Hotell.

Arrangører

Yngre legers forening arrangerer i samarbeid med The Healthcare Leadership Academy i London, UK, for første gang en internasjonal konferanse for alle som vil øke sin forståelse om helseledelse.

Hvem passer konferansen for? 

Konferansen byr på anerkjente foredragsholdere og inviterer til spennende diskusjoner rundt fremtidige løsninger for et bærekraftig helsevesen for både ansatte og pasienter. Konferansen passer for deg som ønsker å vite mer om hvordan man driver en kunnskapsorganisasjon og på denne måten bidra til å finne de gode løsningene enten du er arbeidstaker, tillitsvalgt eller ønsker å jobbe videre med ledelse.