Norsk overlegeforening

2020

Of 60 år – Jubileumskurset 2021

Medlemmer og landsrådsrepresentanter!
Sett av 31. august - 1. september 2021
12. februar 2021
Grand hotell

Jubileum Of 60 år

Det blir jubileumskurs for alle medlemmer / tillitsvalgte på Grand Hotel i Oslo tirsdag 31. august og onsdag 1. september 2021.
Dette blir i stedet for det tidligere annonserte Vårkurset 14. – 16. april 2021.
(Årsmøte / landsrådsmøte avholdes 15. april 2021 som et digitalt hybrid-dagsmøte.)

I vår usikre tid så planlegges dette arrangementet som et
hybrid-møte med muligheter for å følge arrangementet digitalt.

Følg med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/

Tema og forelesere vil bli publisert så snart det er klart fra kurskomitéen.

FORELØPIGE TEMA:
Ledelse, beredskap, konsulentbruk i helsetjenesten, fremtidsvisjoner