Norsk overlegeforening

2020

Jubileum Of 60 år – Vårkurset 2021

Medlemmer og landsrådsrepresentanter!
Sett av 14. – 15. (16.) april 2021
25. november 2020
Grand hotell

Jubileum Of 60 år – Vårkurset 2021

Da blir det jubileum og Vårkurs 2021 på Grand Hotel i Oslo for alle medlemmer Det blir også landsrådsmøte med ordinære saker.
I vår usikre tid så planlegges dette arrangementet som et
hybrid-møte med muligheter for å følge arrangementet digitalt.

Følg med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/

Tema og forelesere vil bli publisert så snart det er klart fra kurskomitéen.

FORELØPIGE TEMA:
Ledelse, beredskap, konsulentbruk i helsetjenesten, fremtidsvisjoner