2020

14. juni 2021

Of 60 år – Jubileumskurset 31. august - 1. september 2021 på Grand Hotel i Oslo

Medlemmer og landsrådsrepresentanter! 31. august - 1. september 2021
28. april 2020

Ferie i koronatider

12. mars 2020 er en dato vi kommer til å huske i lang tid fremover. Norge stengte ned. Lover, forskrifter og rundskriv ble innført og endret i et tempo vi ikke er vant med. Dette skaper rom for usikkerhet knyttet til hva som gjelder. Hva kan arbeidsgiver egentlig bestemme, og har arbeidsgivers styringsrett gått fra å være begrenset av arbeidsavtale, tariffavtaler, lover, forskrifter mv til å bli en grenseløs beordringsadgang ut fra arbeidsgivers øyeblikksbehov?
24. april 2020

Nordiska sjukhusläkare gör gemensamt uttalande om covid-19

02. april 2020

Forslag til endringer i Ofs vedtekter

27. mars 2020

Viktig informasjon om koronaviruset

27. mars 2020

Of - landsrådsmøte / åpent årsmøte 2020.

Det blir digitalt landsrådsmøte / årsmøte åpent for alle Ofs medlemmer torsdag 23. april 2020, kl. 14-16. Ofs valgte landsrådsrepresentanter får tilsendt direkte innkalling i e-post. Øvrige medlemmer som ønsker å delta på møtet sender en e-post til of@legeforeningen.no innen 20.4.2020 med e-post-adressen de ønsker å logge seg inn på møtet med. Alle påmeldte får da tilsendt en innloggingslenke. Velkommen! Styret
26. mars 2020

Ekstraordinær arbeidsavtale under koronautbruddet (Covid 19), YngreLeger.no

13. februar 2020

Vårkurset 2020 er avlyst.