Of - landsrådsmøte / åpent årsmøte 2020.

Det blir digitalt landsrådsmøte / årsmøte åpent for alle Ofs medlemmer
torsdag 23. april 2020, kl. 14-16.
Ofs valgte landsrådsrepresentanter får tilsendt direkte innkalling i e-post.

Øvrige medlemmer som ønsker å delta på møtet sender en e-post til
of@legeforeningen.no innen 20.4.2020 med e-post-adressen de ønsker å logge seg inn på møtet med.
Alle påmeldte får da tilsendt en innloggingslenke.
Velkommen!
Styret

Of logo