Overlegen feiring av overlegen jubilant

Norsk overlegeforening feirer 60 år i år. På grunn av rådende omstendigheter har større festligheter måttet vente. Men 31. august var ventetiden endelig over, og den store feiringen kunne begynne på Grand Hotell i Oslo.
Bilde av leder Anne Karin Rime og forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.
Leder for Overlegeforeningen Anne-Karin Rime og forsvarssjef general Eirik Kristoffersen. Alle foto: Andreas Haslegaard.

Når man har bursdag, kan man gjøre som man vil. Og hva er vel mer naturlig enn å starte på topp – og så bare fortsette der utover dagen? Høydepunktene kom i alle fall tett denne dagen.

Jubileumskurset ble formelt åpnet av leder for Overlegeforeningen Anne-Karin Rime. Hun pekte på at selv om foreningens arbeidersoppgaver har vært de samme de siste 60 årene, som administrasjon og oppbygging av sykehusene, sykehuslegenes lønns- og arbeidsforhold og ledelse, så har utviklingen vært enorm i samme periode.

Eirik Kristoffersen.
Eirik Kristoffersen holdt innlegg.

Spennende innlegg fra Forsvarsjefen

Rime overlot scenen til ingen ringere enn forsvarssjef general Eirik Kristoffersen. Han holdt et interessant og spennende innlegg under tittelen «Min ledelsesfilosofi». Innlegget tok for seg Kristoffersens oppdragsbaserte lederskapsfilosofi. En filosofi som kretser rundt å løse oppdrag, men ikke detaljstyre hvordan oppdragene løses. Denne filosofien er avhengig av lojale, men ikke lydige underordnede som operer under en kodeks av respekt, frihet og mot.

Kristine Størkersen og Håkon Fyhn
Håkon Fyhn og Kristine Størkersen.

Høl-i-hue-oppgaver og helsetjenesten

Neste post på programmet var en samtale mellom de to seniorforskerne Kristine Størkersen og Håkon Fyhn, begge NTNU Samfunnsforskning. De snakket om behovet for en tillitsrevolusjon. Melodien i samtalen var hvordan vi i Norge er ferd med å utvikle et arbeidsliv med dokumentasjonskrav på hvert minste nivå – og at dette går ut over arbeidet. Dette gir grobunn for det forskerne kaller for «høl-i-hue-oppgaver», oppgaver som ikke gir mening å utføre for de som må utføre dem. De pirket borti en er rekke kjente problemstillinger fra dagens helsevesen, der krav om rapportering og papirarbeid står i veien for å gjøre jobben på best mulig måte.

Lars Kolsrud.
Lars Kolsrud, konsulent i Olympiatoppen, i gang med sitt foredrag.

Moro i hverdagen

«Glød, Gull & Ære – vi kan alle ha noe å lære». Dette var tittelen på innlegget fra Lars Kolsrud, tidligere overlege og nå konsulent Olympiatoppen. I løpet av 45 forrykende minutter fikk vi servert anekdoter og visdom fra mange år som rådgiver for noen av landets fremste idrettsutøvere. Det er vanskelig å yte dette foredraget rettferdighet i noen få tegn. Men moralen i det hele kan forsiktig oppsummeres i at du må ha det gøy for å bli god – og du blir ikke god før du finner glede i å øve på det kjedelige.

Jonas Rusten Wang
Jonas Rusten Wang fra Agenda Kaupang.

Det store sykehuset som ble bygget for lite

Siste post på feiringens første dag, var en ekte klassiker i Legeforeningen-sammenheng: Sykehusdebatt!

Grunnlaget for debatten var en ny rapport fra Agenda Kaupang, bestilt av Overlegeforeningen. Utredningen ser på hvordan Sykehuset Østfold Kalnes ble bygget for lite, selv om advarslene om dette var godt kommunisert lenge før byggestart.
I debattpanelet satt Hanne Gaaserød, økonomidirektør i Helse Sør-Øst, Marius Bjørndalen, tillitsvalgt i Fagforbundet, Sykehuset Østfold Kalnes, Jon Lunde, tidligere foretakstillitsvalgt og styremedlem i Sykehuset Østfold Kalnes og Christian Grimsgaard, styremedlem Of og konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst.

 

Debattpanelets medlemmer.
Debattpanelet.

Feiringen av Overlegeforeningens første 60 år fortsetter 1. september. En mer utfyllende reportasje fra jubileumskurset blir å lese i en snarlig utgave av Overlegen.