Norsk overlegeforening

2022

Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening. Mandag 25. april 2022 kl. 14.00, Hotel Norge Bergen.

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte
Mandag 25. april 2022 kl. 14.00, Hotel Norge Bergen.
28. januar 2022

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 1.3. til:

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Evt. e-post: of@legeforeningen.no

Styret