Invitasjon til Ofs lederseminar 7. november 2023

Kjære legeleder,

Lederutvalget i Overlegeforeningen har gleden av å invitere deg til et dagsseminar på Radison Blu hotel Gardermoen, tirsdag 7. november.

Foredragsholder for seminaret/workshop er Vigdis Austrheim og hun skal belyse ulike tema som vi håper blir relevante for deg som leder i sykehuset. Hun skal blant annet innom relasjonsledelse/inspirerende ledelse/teamledelse. 

Vigdis Austrheim er en erfaren leder, og hun deler raust sine erfaringer som både ledere og medarbeidere kan bruke for å samarbeide bedre i sin hverdag. Vigdis har spennende erfaringer med digital transformasjon, endringsledelse og selvledelse gjennom tretti år i lederposisjoner i IT-bransjen incl. Microsoft hovedkontor i USA.

Program:

10:00 - 10:30 registrering

10:30 - 10:45 velkommen v/leder for Lederutvalget og Of Leder 

10:45 - 17:45 seminar inkl lunsj

18:00 middag

Lederutvalget skal i et forberedende møte med Vigdis sette sammen et progam som blir målettet mot din lederstilling og de utfordringene du står i.

Påmelding er nå åpent og du kan bruke følgende link: Ofs ledersamling (legeforeningen.no)

 

Vi håper å se deg på Gardermoen den 7.11!

Med vennlig hilsen, 

på vegne av lederutvalget i Of, Marieke Claessen.