Styret i Norsk overlegeforening

Overlegeforeningens nye styre tiltrådte 1.september 2023.
Bilde av styret i Of
NYTT STYRE: Fra venstre: Oda Solheim Hammerstad, Mathis Heibert, Solveig Nergård, leder Ståle Clementsen, nestleder Marie Skontorp, Christian Grimsgaard, Lindy Jarosch-von Schweder, og Frida Andræ. Foto: Tor Martin Nilsen

– I tiden fremover er det helt avgjørende å sikre leger gode arbeidsrammer og mulighet til faglig oppdatering og utvikling. Overlegeforeningen skal være en tydelig stemme og bidra med vår kunnskap og erfaring for å få dette til. Dette er også helt avgjørende for at den offentlige helsetjenesten skal bestå, sier Of-leder Ståle Clementsen.