Norsk overlegeforening

Rapporter

McKinsey I 2010 - Investeringer Spesialisthelsetjenesten

Utredningen er strukturert i fire kapitler, som hver tar for seg resultat av kartlegging og et sett av observasjoner