Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Landsstyredelegater

Ofs delegater til Den norske legeforenings landsstyre for perioden 1.9.2019 – 31.8.2021.

Styrets valgte landsstyredelegater:

profilbilde
Christian Grimsgaard
Oslo
profilbilde
Ståle Clementsen
Lørenskog
profilbilde
Solveig Nergård
Tromsø
profilbilde
Marie Skontorp
Stavanger
profilbilde
Mathis Heibert
Namsos
profilbilde
Jannicke Mellin-Olsen
Bærum
profilbilde
Karina Olsen
Tromsø
profilbilde
Vivi Bakkeheim
Trondheim
profilbilde
Christel Eriksen
Alta
profilbilde
Anne Cathrine Skaar
Stord
profilbilde
Fabian Kirchner
Akershus

Helse Sør-Øst – 8 representanter:

profilbilde
Oda Hammerstad
Syjehuset Innlandet
profilbilde
Arne Runde
Sykehuset Telemark
profilbilde
Britt Fritzman
Sykehuset Østfold Kalnes
profilbilde
Anne Marit Wang Førland
OUS
profilbilde
Torill Morken
Vestre Viken
profilbilde
Harald Bergan
Drammen
profilbilde
Cecilie Lunden Gundersen
Sykehuset Sørlandet Arendal
profilbilde
Gry T. Dahl
Diakonhjemmets sykehus, Oslo

Helse Vest – 3 representanter:

profilbilde
Aina Nærø Kristensen
Helse Bergen
profilbilde
Clarence Johnpillai
Helse Førde
profilbilde
Kristin Sæle
Helse Bergen

Helse Midt-Norge – 3 representanter

profilbilde
Marit S. Ekeland
St. Olavs Hospital, Trondheim
profilbilde
Stein Olav Samstad
St. Olav
profilbilde
Jens Olaf Kleinau
Sykehuset Levanger

Helse Nord – 2 representanter:

profilbilde
Frida Andræ
NLSH, Bodø
profilbilde
Stig Hegna
UNN Harstad