Landsstyredelegater

Ofs delegater til Den norske legeforenings landsstyre for perioden 1.9.2021 – 31.8.2023.

Styrets valgte landsstyredelegater:

profilbilde
Marie Skontorp
Stavanger
profilbilde
Christian Grimsgaard
Oslo
profilbilde
Mathis Heibert
Namsos
profilbilde
Solveig Nergård
Tromsø
profilbilde
Frida Andræ
Nordlandssykehuset
profilbilde
Christel Eriksen
Alta
profilbilde
Jannicke Mellin-Olsen
Bærum
profilbilde
Erik Høiskar
OUS
profilbilde
John Mullen
SUS
profilbilde
Fabian Kirchner
Akershus
profilbilde
Marit Seim Ekeland
St. Olav

Helse Sør-Øst – 8 representanter:

profilbilde
Cecilie Lunden Gundersen
Sykehuset Sørlandet Arendal
profilbilde
Arne Runde
Sykehuset Telemark
profilbilde
Torill Morken
Vestre Viken
profilbilde
Anne Marit Wang Førland
OUS
profilbilde
Oda Hammerstad
Syjehuset Innlandet
profilbilde
Per Drottning
Lovisenberg Diakonale sykehus
profilbilde
Ellen Holtan Folkestad
Sykehuset Vestfold Tønsberg
profilbilde
Hanne Thürmer
Sykehuset Telemark Notodden

Helse Vest – 3 representanter:

profilbilde
Tone Wikene
FTV HUS
profilbilde
Anne Cathrine Skaar
FTV Stord
profilbilde
Clarence Johnpillai
Helse Førde

Helse Midt-Norge – 3 representanter

profilbilde
Igor Jokic
Helse Møre og Romsdal, Ålesund
profilbilde
Vivi Bakkeheim
St. Olavs Hospital
profilbilde
Jens Olaf Kleinau
Sykehuset Levanger

Helse Nord – 2 representanter:

profilbilde
Karina Olsen
Universitetssykehuset i Tromsø
profilbilde
Thoralf Enge
Finnmarkssykehuset Hammerfest