Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Styret og sekretariat

Overlegeforeningens styre sitter for perioden 2021-2023.

Of styret

Bilde av  nest leder Ståle Clementsen
Leder
Ståle Clementsen
Arbeidssted: Ortopedisk klinikk, Akersus universitetssykehus, Postboks 1000, 1478 Lørenskog
Portrettbilde Lindy
Nestleder
Lindy Jarosch-von Schweder
Arbeidssted:Tiller DPS, Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs Hospital, Trondheim. Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464, 7501 Stjørdal

Styremedlemmer

Christian Grimsgaard
Christian Grimsgaard
Arbeidssted: RH-Klinikk for kirurgi og nevrofag – OUS. Seksjon for Overekstremitets (Hånd)- og mikrokirurgi. Postboks 4950 Nydalen N - 0424 OSLO.
Portrettbilde Mathis
Mathis Heibert
Arbeidssted: Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag, Postboks 333, 7601 Levanger.
Portrettbilde Marie
Marie Skontorp
Arbeidssted: Anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Portrettbilde solveig
Solveig Nergård
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Bilde av Frida Andræ
Frida Andræ
Arbeidssted: A - Kvinneavdeling - NLSH, Postboks 1480 8092 Bodø
profilbilde
Christel Eriksen
Arbeidssted: Helse Finnmark Alta
Bilde av Arild Egge
Redaktør
Arild Egge
Arbeidssted: RH-Klinikk for kirurgi og nevrofag – OUS Nevrokirurgisk avdeling Postboks 4950 Nydalen, N - 0424 OSLO.

Varamedlem

profilbilde
Vivi Bakkeheim
Arbeidssted: St Olavs Hospital HF
profilbilde
Arbeidssted: Sørlandet sykehus
Cecile Lunden Gundersen

Ofs sekretariat

profilbilde
Sekretariatsleder
Ida Øygard Haavardsholm
Portrettbilde av Jan Eikeland
Juridisk rådgiver
Jan Eikeland
Anna Sundberg
Sekretær
Anna Sundberg
profilbilde
Sekretær
Charlotte Nielsen

Sekretariatets besøksadresse:

Christiania Torv 5
0158 Oslo

Postadresse:
Postboks 1152 Sentrum,
0107 Oslo

Telefon: 23 10 90 00
Telefax: 23 10 91 50