Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Styret og sekretariat

Overlegeforeningens styre sitter for perioden 2019-2021.

Of styret

Bilde av Ann Karin Rime
Leder
Anne-Karin Rime
Arbeidssted: Sykehuset Østfold Anestesiavdelingen – Fredrikstad Cicignongate 19 1603 Fredrikstad.
Geir Arna
Nestleder
Geir Arne Sunde
Arbeidssted:Akuttmedisinsk avdeling KSK, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen, Postboks 1400, 5021 Bergen.

Styremedlemmer

Christian Grimsgaard
Christian Grimsgaard
Arbeidssted: RH-Klinikk for kirurgi og nevrofag – OUS. Seksjon for Overekstremitets (Hånd)- og mikrokirurgi. Postboks 4950 Nydalen N - 0424 OSLO.
Portrettbilde Lindy
Lindy Jarosch-von Schweder
Arbeidssted:Tiller DPS, Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs Hospital, Trondheim. Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464, 7501 Stjørdal
Bilde av Ståle Clementsen
Ståle Clementsen
Arbeidssted: Ortopedisk klinikk, Akersus universitetssykehus, Postboks 1000, 1478 Lørenskog.
Portrettbilde solveig
Solveig Nergård
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Portrettbilde Marie
Marie Skontorp
Arbeidssted: Anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Portrettbilde Mathis
Mathis Heibert
Arbeidssted: Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag, Postboks 333, 7601 Levanger.
Bilde av Arild Egge
Redaktør
Arild Egge
Arbeidssted: RH-Klinikk for kirurgi og nevrofag – OUS Nevrokirurgisk avdeling Postboks 4950 Nydalen, N - 0424 OSLO.

Varamedlemmer

profilbilde
Christel Eriksen
Arbeidssted: Helse Finnmark
profilbilde
Frida Andræ
Arbeidssted: Nordlandssykehuset

Ofs sekretariat

Bilde av Edith Stenberg
Sekretariatsleder
Edith Stenberg
Profilbilde Liv Marit Fagerli
Juridisk rådgiver
Liv Marit Fagerli
Bilde av Jan Eikeland
Juridisk rådgiver
Jan Eikeland
Anna Sundberg
Sekretær
Anna Sundberg

Sekretariatets besøksadresse:

Akersgaten 2, inngang Rådhusgaten.

Postadresse:
Postboks 1152 Sentrum,
0107 Oslo

Telefon: 23 10 90 00
Telefax: 23 10 91 50