Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Styret og sekretariat

Overlegeforeningens styre sitter for perioden 2021-2023.

Of styret

Geir Arna
Leder
Geir Arne Sunde
Arbeidssted:Akuttmedisinsk avdeling KSK, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen, Postboks 1400, 5021 Bergen.
Bilde av  nest leder Ståle Clementsen
Nestleder
Ståle Clementsen
Arbeidssted: Ortopedisk klinikk, Akersus universitetssykehus, Postboks 1000, 1478 Lørenskog

Styremedlemmer

Christian Grimsgaard
Christian Grimsgaard
Arbeidssted: RH-Klinikk for kirurgi og nevrofag – OUS. Seksjon for Overekstremitets (Hånd)- og mikrokirurgi. Postboks 4950 Nydalen N - 0424 OSLO.
Portrettbilde Mathis
Mathis Heibert
Arbeidssted: Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag, Postboks 333, 7601 Levanger.
Portrettbilde Marie
Marie Skontorp
Arbeidssted: Anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Portrettbilde Lindy
Lindy Jarosch-von Schweder
Arbeidssted:Tiller DPS, Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs Hospital, Trondheim. Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464, 7501 Stjørdal
Portrettbilde solveig
Solveig Nergård
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Bilde av Frida Andræ
Styremedlem
Frida Andræ
Arbeidssted: A - Kvinneavdeling - NLSH, Postboks 1480 8092 Bodø
Bilde av Arild Egge
Redaktør
Arild Egge
Arbeidssted: RH-Klinikk for kirurgi og nevrofag – OUS Nevrokirurgisk avdeling Postboks 4950 Nydalen, N - 0424 OSLO.
profilbilde
Redaktør
Arne Refsum
Arbeidssted: Kirurgisk avdeling, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Varamedlemmer

profilbilde
Christel Eriksen
Arbeidssted: Helse Finnmark Alta
profilbilde
Vivi Bakkeheim
Arbeidssted: St Olavs Hospital HF

Ofs sekretariat

Bilde av Edith Stenberg
Sekretariatsleder
Edith Stenberg
Bilde av Karoline Ramdal
Juridisk rådgiver
Karoline Ramdal
Bilde av Anders Schrøder Amundsen
Juridisk rådgiver
Anders Schrøder Amundsen
Anna Sundberg
Sekretær
Anna Sundberg

Sekretariatets besøksadresse:

Christiania Torv 5
0158 Oslo

Postadresse:
Postboks 1152 Sentrum,
0107 Oslo

Telefon: 23 10 90 00
Telefax: 23 10 91 50