Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Administrasjonskurs og årsmøte i Bergen 19. - 21. august 2021.

04. juni 2021
Administrasjonskurs og årsmøte i Bergen 19. - 21. august. Vi feirer også at PSL ble 40 år i 2020.

Artikkel Dagens Medisin - Ber FHI prioritere vaksinering av flere avtalespesialister

21. april 2021
Ber FHI prioritere vaksinering av flere avtalespesialister

Invitasjon til webinar-Pensjon for næringsdrivende – ikke bli en pensjonstaper

12. april 2021
Til medlemsforeningene Akademikerne Næringsdrivende arrangerer webinar om pensjon for næringsdrivende mandag 19. april. Webinaret er relevant for alle som enten er næringsdrivende eller planlegger å bli det.

SKIL, Senter for Kvalitet i Legekontor

23. mars 2021
«SKIL har i forbindelse med forestående innføring av Pasientens legemiddelliste (PLL) senket pris for kurset "Kvalitet i e-resept" fra 500,- kr til 300,- kr. Dette gjelder alle som melder seg på og starter innen 30. juni 2021.

Bibliotekstjenester for praktiserende spesialister

22. mars 2021
Bibliotektjenester for praktiserende spesialister og viktigheten av å ha lik tilgang til disse som kolleger i sykehusene.

PSL har nå opprettet sin egen Facebook side. Søk på praktiserende spesialisters landsforening og "like".

12. mars 2021

Praksiskompensasjon 1. januar 2021

05. februar 2021
Satser for reiseregning, praksiskompensasjon og honorar vedtas årlig av landsstyret i forbindelse med behandling av budsjett.

Innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern

05. februar 2021
Legeforeningen og PSL har forhandlet med de regionale helseforetakene og inngått avtale om rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern.

PSLs forskningsstipend 2021

13. januar 2021
PSLs forskningsstipend Avtalespesialister som forsker kan søke om midler fra PSLs forskningsstipend. Søknadsfristen er 15. mars.

Side 1 av 3