Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Krav til elektronisk behandling av helseopplysninger, herunder rekvirering via Reseptformidleren

07. november 2022

Webinar: Eie, drive og overdra virksomhet — særlig om forholdet mellom eiere i AS/ANS

30. september 2022

Refusjon av reguleringspremie for 2022

19. september 2022
Premiereguleringsfondet – for privatpraktiserende leger (næringsdrivende) med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning

PSLs administrasjonskurs og årsmøte 20. - 22. april 2023 i Trondheim

01. september 2022
PSLs administrasjonskurs og årsmøte blir i Trondheim på Scandic Nidelven 20. - 22. april 2023. Invitasjon sendes ut desember. Hold av datoen!

Legekunsten søker ny redaktør

27. april 2022

Prioriteringsveileder og NPR på plass i TrinnVis

06. april 2022

Opptak fra takst kurs 8. mars 2022

25. mars 2022

PSLs administrasjonskurs og årsmøte 20.- 22. april 2023. Trondheim Scandic Nidelven!

11. mars 2022
I 2023 er PSLs administrasjonskurs og årsmøte berammet til 20. - 22. april i Trondheim. PSL følger d andre yrkesforeningene som har sine kurs og årsmøter på våren. Så hold av dato allerede nå.

Helseplattformen for avtalespesialister. Dette vet vi.

11. mars 2022

Side 1 av 5