Aktuelt

02. mars 2023

Rapport utvikling og modernisering av avtalespesialistordningen

15. februar var frist for levering av prosjektrapporten Utvikling og modernisering av avtalespesialist ordningen fra RHFene til Helse og omsorgsdepartementet.
18. januar 2023

Ny redaktør i Legekunsten, Lene Gloslie

13. desember 2022

Felles henvisningsmottak i Oslo

Onsdag 7.desember arrangerte Helse Sør-Øst et informasjonsmøte for alle avtalepsykiatere og -psykologer i Oslo i forbindelse med innføring av rettighetsvurdering for alle pasienter som henvises til psykisk helsevern.
13. desember 2022

Rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak

Det er vedtatt innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak for avtalespesialister i psykisk helsevern. Ordningen kalles også som "En vei inn". Ordningen innebærer at avtalespesialister bare kan få henvist pasienter som er tildelt rett til helsehjelp av helseforetaket. Det er nedsatt regionale og lokale prosjekter for å planlegge gjennomføringen.
07. november 2022

Krav til elektronisk behandling av helseopplysninger, herunder rekvirering via Reseptformidleren

30. september 2022

Webinar: Eie, drive og overdra virksomhet — særlig om forholdet mellom eiere i AS/ANS

19. september 2022

Refusjon av reguleringspremie for 2022

Premiereguleringsfondet – for privatpraktiserende leger (næringsdrivende) med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning
01. september 2022

PSLs administrasjonskurs og årsmøte 20. - 22. april i Trondheim. Over 140 påmeldte allerede.

PSLs administrasjonskurs og årsmøte blir i Trondheim på Scandic Nidelven 20. - 22. april 2023.
27. april 2022

Legekunsten søker ny redaktør

Side 1 av 5