Aktuelt

27. september 2023

Refusjon av reguleringspremie for 2023

Premiereguleringsfondet – for privatpraktiserende leger (næringsdrivende) med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning
11. september 2023

Nytt styre i PSL fra 1. september 2023

Nytt styre i PSL fra 1. september, leder er Yngvild Skåtun Hannestad
09. juni 2023

Landsstyret har valgt følgende til å utgjøre Legeforeningens nye sentralstyre, for perioden 2023–2025

Legeforeningens nye sentralstyre, for perioden 2023–2025: President: Anne-Karin Rime Visepresident: Nils Kristian Klev Styremedlemmer: Ingeborg Henriksen (gjenvalgt, Yngre legers forening) Ståle Clementsen (gjenvalgt, Norsk overlegeforening) Marie Skontorp (Norsk overlegeforening) Paul Olav Røsbø (Finnmark legeforening, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) Yngvild Hannestad (Praktiserende spesialisters landsforbund) Tobias Iveland (Yngre legers forening) Hans Christian Myklestul (Allmennlegeforeningen)
24. mai 2023

Datoer for landsrådsmøte 2023 og PSLs administrasjonskurs 2024

Landsrådsmøte onsdag 8. november 2023 på Legens hus PSLs administrasjonskurs og årsmøte på Clarion Oslo 25. - 27. april 2024
02. mars 2023

Rapport utvikling og modernisering av avtalespesialistordningen

15. februar var frist for levering av prosjektrapporten Utvikling og modernisering av avtalespesialist ordningen fra RHFene til Helse og omsorgsdepartementet.
18. januar 2023

Ny redaktør i Legekunsten, Lene Gloslie

13. desember 2022

Felles henvisningsmottak i Oslo

Onsdag 7.desember arrangerte Helse Sør-Øst et informasjonsmøte for alle avtalepsykiatere og -psykologer i Oslo i forbindelse med innføring av rettighetsvurdering for alle pasienter som henvises til psykisk helsevern.
13. desember 2022

Rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak

Det er vedtatt innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak for avtalespesialister i psykisk helsevern. Ordningen kalles også som "En vei inn". Ordningen innebærer at avtalespesialister bare kan få henvist pasienter som er tildelt rett til helsehjelp av helseforetaket. Det er nedsatt regionale og lokale prosjekter for å planlegge gjennomføringen.
07. november 2022

Krav til elektronisk behandling av helseopplysninger, herunder rekvirering via Reseptformidleren

Side 1 av 5