Praktiserende spesialisters landsforening

Nettstedet for praktiserende spesialister

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) organiserer legespesialister utenfor institusjon og er en yrkesforening i Den norske legeforening.

Vi skal bidra til bred dekning med praktiserende spesialister i hele landet og stimulere til at det opprettes nye avtalehjemler innenfor de regionale helseforetakene.

Lege med stetoskop