Årsmøte 2018

PSLs årsmøte for 2018 gikk av stabelen 31. aug. kl. 17:00 på Thon Hotels Vika Atrium.

Dagsorden for årsmøtet.

  1. Åpning og konstiutering v/leder
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Budsjett
  5. Valg av valtkomite
  6. Tilmeldte saker