Praktiserende spesialisters landsforening

Organisasjonen

Samarbeidsutvalgene (RHF)Profilbilde
Medlem
Berset, Ingrid Prytz
Profilbilde
Medlem
Egeberg, Thor
Profilbilde
Medlem
Eide, Irina
Profilbilde
Medlem
Finsnes, Finn
Profilbilde
Medlem
Fladsrud, Trond
Profilbilde
Medlem
Hannestad, Yngvild Skåtun
Profilbilde
Medlem
Husby, Heidi
Profilbilde
Medlem
Julsrud, Tom Arve
Profilbilde
Medlem
Løvdal, Oscar
Profilbilde
Medlem
Mangersnes, Morten
Profilbilde
Medlem
Prestmo, Anders
Profilbilde
Varamedlem
Malm, Dag
Profilbilde
Varamedlem
Sharma, Kapil Kishore
Profilbilde
Varamedlem
Todal, Anders

PSL / Samarbeidsutvalget

Helse Sør-Øst
Oscal Løvdahl, tlf.arb. 22 93 04 50
e-mail: oscarl@broadpark.no; post@oslo-onh.no

Thor Egeberg,  tlf.arb. 37 0977 20
e-mail: Thor.egeberg@online.no

Heidi Husby , tlf. 905 06 683
e-mail: hhus@online.no  

Trond Fladsrud
Tlf. arb:
e-mail: trond.fladsrud@gmail.com       

Helse Midt-Norge
Tom Arve Julsrud
tlf.arb. 74 21 54 00
e-mail: tom.arve.julsrud@hnt.no

Anders Todal (vara)
tlf.arb:74149345
e-mail:aetodal@online.no 

Anders Prestmo, tlf. arb.924 53 166
e-mail: anders.prestmo@spesialistpraksis.nhn.no 

Ingrid Prytz Berset
tlf. arb: 93008413
e-mail: ipberset@gmail.com

Helse Vest

Yngvild Skåtun Hannestad
tlf.arb: 91 69 58 85
e-mail: yngvild.hannestad@uib.no

Finn Finsnes, tlf arb. 51 54 84 90
e-mail: finn@finsnes.no

Signe Marit Stephanides (vara)
tlf. arb: 55 32 63 61
e-mail: signemarit67@gmail.com

Helse Nord

Irina Eide
tlf.arb: 75 52 30 02
e-mail: irina.eide@gmail.com

Morten Mangersnes
tlf.arb: 90017530
e-mail: morten.mangersnes@gmail.com

Dag Malm

Kapil Sharma