AVLYST - vårkurset/årsmøtet i Fredrikstad 21.-24. april 2020

Ylfs styre har vedtatt å avlyse det planlagte vårkurset/årsmøtet i Fredrikstad. Istedenfor vil møtet vil avholdes digitalt.
coronavirus
Foto: colourbox

9. mars avlyste eller utsatte Legeforeningen alle sine arrangementer våren 2020 med flere enn 50 deltakere for å hindre smitte av korona-viruset.

Ylfs medlemmer utgjør en viktig del av helsetjenesten og vi ønsker å begrense smitte blant medlemmene, samt å til enhver tid sikre deres helse og sikkerhet. I tillegg er korona-utbruddet en krevende og ekstraordinær situasjon, og det er behov for legene på jobb.

Under et ekstraordinært styremøte 10.3 vedtok derfor Ylfs styre å avlyse det planlagte vårkurset/årsmøtet som skulle avholdes i Fredrikstad i slutten av april. Istedenfor vil det bli avholdt et digitalt årsmøte med et begrenset antall saker som ikke kan utsettes. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal løses rent praktisk.

Alle som har hatt kostnader i forbindelse med kurset/årsmøte vil få disse dekket/refundert. Dersom du har bestilt flyreise via BCD, ber vi deg ta kontakt med travel@bcdtravel.no for avbestilling. Disse reisene er allerede dekket av Yngre legers forening, så det skal ikke påløpe noen ekstra utgifter. Dersom du har bestilt reisen på annen måte, ta kontakt med oss på ylf@legeforeningen.no så ordner vi dette.