Nyheter

22. februar 2023

Søk om stipend for lederutdanning 2023

Har du søkt på, eller kommet i gang med lederutdanning? Er dette noe du vurdere? Ylf skal i år dele ut 120 000 kroner.
22. februar 2023

Retningslinjer for Ylfs stipend for lederutdanning

Formål: Ylf mener det er behov for gode ledere med medisinskfaglig bakgrunn i norske sykehus, og ønsker å støtte opp om leger som tidlig i karrieren ønsker å skaffe seg formell ledelseskompetanse. Derfor deler vi hvert år ut stipender til medlemmer som utdanner seg innen ledelse.
15. februar 2023

Legeforeningens Vårkurs for Ylfs tillitsvalgte og årsmøte

Yngre legers forening har gleden av å invitere til å delta på Legeforeningens Vårkurs for Ylfs tillitsvalgte og årsmøte 18. - 20. april 2023 på Scandic Hamar i Hamar.
19. oktober 2022

Sakliste til Ylfs tariffkonferanse 24. november 2022

30. september 2022

Legeforeningens Høstkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ylfs FTV-samling og Ylfs Tariffkonferanse

Yngre legers forening har gleden av å invitere til å delta på Legeforeningens Høstkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ylfs FTV-samling og Ylfs Tariffkonferanse 22. - 25. november på Soria Moria Hotell.
12. mai 2022

Søk om stipend for lederutdanning

Har du søkt på, eller kommet i gang med lederutdanning? Er dette noe du vurdere? Ylf skal i år dele ut 120 000 kroner.
12. mai 2022

Retningslinjer for Ylfs stipend for lederutdanning

Formål: Ylf mener det er behov for gode ledere med medisinskfaglig bakgrunn i norske sykehus, og ønsker å støtte opp om leger som tidlig i karrieren ønsker å skaffe seg formell ledelseskompetanse. Derfor deler vi hvert år ut stipender til medlemmer som utdanner seg innen ledelse.
09. april 2022

Oppdatert sakliste til Ylfs årsmøte 4. og 5. mai 2022

24. februar 2022

Ftv-samling, Vårkurs/årsmøte 3.-6. mai 2022

Ylf avholder Legeforeningens vårkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ftv-samling og årsmøte i perioden 3.-6. mai på Scandic Ishavshotel, Tromsø.

Side 1 av 4