Nyheter

18. mars 2024

Saksliste til Ylfs årsmøte 17. - 18. april 2024

16. februar 2024

Vårkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ylfs FTV-samling og Ylfs årsmøte

Yngre legers forening har gleden av å invitere til Vårkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ylfs FTV-samling og Ylfs årsmøte, 16. – 19. april 2024 på Scandic Parken, Ålesund.
16. februar 2024

Søk om stipend for lederutdanning 2024

Har du søkt på, eller kommet i gang med lederutdanning? Er dette noe du vurdere? Ylf skal i år dele ut 120 000 kroner.
11. oktober 2023

Høstkurs for Ylfs tillitsvalgte, FTV-samling og tariffkonferanse

Tariffkonferansen holdes i år på Scandic Ambassadeur, Drammen den 29.-30. november.
22. februar 2023

Søk om stipend for lederutdanning 2023

Har du søkt på, eller kommet i gang med lederutdanning? Er dette noe du vurdere? Ylf skal i år dele ut 120 000 kroner.
22. februar 2023

Retningslinjer for Ylfs stipend for lederutdanning

Formål: Ylf mener det er behov for gode ledere med medisinskfaglig bakgrunn i norske sykehus, og ønsker å støtte opp om leger som tidlig i karrieren ønsker å skaffe seg formell ledelseskompetanse. Derfor deler vi hvert år ut stipender til medlemmer som utdanner seg innen ledelse.
15. februar 2023

Legeforeningens Vårkurs for Ylfs tillitsvalgte og årsmøte

Yngre legers forening har gleden av å invitere til å delta på Legeforeningens Vårkurs for Ylfs tillitsvalgte og årsmøte 18. - 20. april 2023 på Scandic Hamar i Hamar.
19. oktober 2022

Sakliste til Ylfs tariffkonferanse 24. november 2022

30. september 2022

Legeforeningens Høstkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ylfs FTV-samling og Ylfs Tariffkonferanse

Yngre legers forening har gleden av å invitere til å delta på Legeforeningens Høstkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ylfs FTV-samling og Ylfs Tariffkonferanse 22. - 25. november på Soria Moria Hotell.

Side 1 av 5