Yngre legers forening

Nyheter

Sakliste til Ylfs tariffkonferanse 24. november 2022

19. oktober 2022

Legeforeningens Høstkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ylfs FTV-samling og Ylfs Tariffkonferanse

30. september 2022
Yngre legers forening har gleden av å invitere til å delta på Legeforeningens Høstkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ylfs FTV-samling og Ylfs Tariffkonferanse 22. - 25. november på Soria Moria Hotell.

Søk om stipend for lederutdanning

12. mai 2022
Har du søkt på, eller kommet i gang med lederutdanning? Er dette noe du vurdere? Ylf skal i år dele ut 120 000 kroner.

Retningslinjer for Ylfs stipend for lederutdanning

12. mai 2022
Formål: Ylf mener det er behov for gode ledere med medisinskfaglig bakgrunn i norske sykehus, og ønsker å støtte opp om leger som tidlig i karrieren ønsker å skaffe seg formell ledelseskompetanse. Derfor deler vi hvert år ut stipender til medlemmer som utdanner seg innen ledelse.

Oppdatert sakliste til Ylfs årsmøte 4. og 5. mai 2022

09. april 2022

Ftv-samling, Vårkurs/årsmøte 3.-6. mai 2022

24. februar 2022
Ylf avholder Legeforeningens vårkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ftv-samling og årsmøte i perioden 3.-6. mai på Scandic Ishavshotel, Tromsø.

Høstkurs/tariffkonferanse

25. oktober 2021
Ylf avholder høstkurs/tariffkonferanse i perioden 23.-26. november på Thon Conference Universitetsgaten, Oslo. Tariffkonferansen avholdes tirsdag-onsdag (23.-24. november).

Utsatte vårkurs

01. juli 2021
Legeforeningens utsatte vårkurs for Ylfs tillitsvalgte., Ftv-samling, Ylfs yngstelegesamling og Kurs "Ny i Ylf".

Retningslinjer for Ylfs stipend for lederutdanning

14. mai 2021
Formål: Ylf mener det er behov for gode ledere med medisinskfaglig bakgrunn i norske sykehus, og ønsker å støtte opp om leger som tidlig i karrieren ønsker å skaffe seg formell ledelseskompetanse. Derfor deler vi hvert år ut stipender til medlemmer som utdanner seg innen ledelse.

Side 1 av 4