Elektronisk årsmøte Yngre legers forening 21.-22. april 2021

På grunn av situasjonen med koronaepidemien så har styret besluttet at Ylfs årsmøte avholdes elektronisk onsdag 21. april kl. 09.00-17.00 og torsdag 22. april kl. 09.00-17.00.

Invitasjoner er sendt landsrådet og tillitsvalgte pr e-post.

Sakliste finner du nedenfor.