Yngre legers forening

Nyheter

Elektronisk ekstraordinært landsrådsmøte 12. februar 2021

Yngre legers forening avholder elektronisk ekstraordinært møte 12. februar 2021, kl. 09.00-16.00. Invitasjon sendes Ylfs landsrådsrepresentanter pr e-post.
14. januar 2021