Yngre legers forening

Nyheter

Forslag til endringer i Ylfs lover og valginstruks

Styret foreslår endringer i Ylfs lover og valginstruks til årsmøtet 23. april. Iht lovenes § 8-1 og valginstruksens § 9-1 skal endringsforslagene kunngjøres en måned før landsrådsmøtet.
23. mars 2020
penn og papir
foto: colourbox.com