Legeforeningens Vårkurs for Ylfs tillitsvalgte og årsmøte

Yngre legers forening har gleden av å invitere til å delta på Legeforeningens Vårkurs for Ylfs tillitsvalgte og årsmøte 18. - 20. april 2023 på Scandic Hamar i Hamar.
Mikrofon stativ med mengde av folk

Tirsdag 18. april - Vårkurs og årsmøte

11.00 Vårkurset starter: I år blir helsepolitikk og påvirkningsarbeid en sentral del av vårkurset, vi får blant annet besøk av Jon Magnussen, helseøkonom og leder av Sykehusutvalget.

13.00 Lunsj
14.00 Velkommen til årsmøtet 2023!
17.00 Slutt for dagen

19.00 Middag og sosial aktivitet, hold av kvelden!


Onsdag 19. april – Årsmøte

09.00 Årsmøtet fortsetter
12.00 Lunsj
13.00 Årsmøtet med valg
16.00 Slutt for dagen

Festmiddag, mer info kommer!


Torsdag 20. april – Vårkurs

10.00 Vårkurset kontinuerer.

15.00 Slutt for dagen. Vel hjem!

 

Detaljert program kommer senere.