Høstkurs for Ylfs tillitsvalgte, FTV-samling og tariffkonferanse

Tariffkonferansen holdes i år på Scandic Ambassadeur, Drammen den 29.-30. november.
Strømsø torg i Drammen fra oven. Foto: Istockphoto.com/Dreamnordno
Scandic Ambassadeur i Drammen er i år åstedet for Ylf's tariffkonferanse. Foto: Istockphoto.com/:Dreamnordno

Yngre legers forening har gleden av å invitere til å delta på Legeforeningens Høstkurs for Ylfs tillitsvalgte og tariffkonferanse 28. november - 1. desember 2023 på Scandic Ambassadeur Drammen.

Målgruppe:

Legeforeningens høstkurs for Ylfs tillitsvalgte: Ylf tillitsvalgte i alle sektorer

Ylfs foretakstillitsvalgt (FTV)-samling: Ylfs Foretakstillitsvalgte/Foretakstillitsvalgte-vara, og hovedtillitsvalgte for institusjoner som ikke er organisert som foretak

Ylfs Tariffkonferanse: Ylfs landsrådsrepresentanter og Ylf tillitsvalgte i alle sektorer

Program/temaer:

FTV-samling:

Rollen som foretakstillitsvalgt og praktisk tilnærming til ulike oppgaver. Tilrettelegging i ulike livsfaser. Hvordan sikrer man rettigheter.

Høstkurs:

Arbeidstidsplanlegging og arbeidsbelastning

Utbrenthet: Hvordan ivareta egen helse i møte med høy arbeidsbelastning?

Hvordan være lege i spesialisering?

Åpen temabolk og spørretime

Tidsramme:

Tirsdag 28. november: kl 11.00 - 17.00 (FTV-gruppen)

Onsdag 29. november: kl. 09.00 - 10.30 ("Ny i Ylf"), kl 11.00 – 16.00 (Alle)

Torsdag 30. november: kl 09.00 - 17.00 (Alle)

Fredag 1. desember: kl 10 - 15.00 (Alle)