Søk om stipend for lederutdanning

Har du søkt på, eller kommet i gang med lederutdanning? Er dette noe du vurdere? Ylf skal i år dele ut 120 000 kroner.
En kvinne som holder et ark og smiler foran et bord med en pc. Foto: Istockphoto.com
Søk på stipend til lederutdanning du også. Foto: Istockphoto.com

Det deles ut stipender på inntil 60 000 kroner pr søker. Stipendene er forbeholdt leger som tar formalisert lederutdanning. Stipendet er åpent for alle Ylfs medlemmer, men nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere.

Det er mulig å søke midler til lederutdanning du ønsker å søke på, allerede har søkt på, eller har kommet i gang med. Det kan søkes om å få dekket utgifter i forbindelse med lederutdanningen, herunder:

  • Kurs-/studieavgift
  • Bo- og reiseutgifter ved utdanning utenfor hjemstedet
  • Kursmateriell og relevant litteratur
  • Annet nødvendig utstyr knyttet direkte til utdanningen (for eksempel software)

Søknad om tildeling av stipend kan sendes på mail til

charlotte.nielsen@legeforeningen.no eller pr post til Yngre legers forening, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknaden må inneholde:

  • Et personlig søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon for utdanning og hvordan denne er tenkt brukt
  • Søkers CV, inkludert eventuelt tidligere ledererfaring
  • En beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen vedlagt kursprogram
  • Konkret oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket og summen av disse.
  • Andre potensielle bidragsytere det er søkt støtte fra, inkl arbeidsgiver
  • Kurs-/studieprogram for utdannelsen det søkes støtte til må vedlegges søknaden.

Ylfs valgkomite utgjør innstillingskomite, og fremlegger en begrunnet anbefaling for Ylfs styre. Ylfs styre avgjør søknadene og tildeler stipend på bakgrunn av innstilling fra valgkomiteen, og de innkomne søknadene.

Søkere oppfordres til å ha satt seg inn i retningslinjene før de søker.
Retningslinjene for Ylfs lederstipend ligger her:

Søknadsfrist: 1. juni 2022