Yngre legers forening

Nyheter

Utlysning stipend til lederutdanning 2020

Har du søkt på, eller kommet i gang med lederutdanning? Er dette noe du vurderer? Ylf skal i år dele ut 120 000 kroner.
4. mai 2020
Ung kvinne som sitter i et klasserom med en foreleser bak. Foto: Colourbox.com Kreditt: shock
Ung kvinne som sitter i et klasserom med en foreleser bak. Foto: Colourbox.com Kreditt: shock

Det deles ut stipender på inntil 60 000 kroner pr søker. Stipendene er forbeholdt leger som tar formalisert lederutdanning. Stipendet er åpent for alle Ylfs medlemmer, men nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere.

Det er mulig å søke midler til lederutdanning du ønsker å søke på, allerede har søkt på, eller har kommet i gang med. Det kan søkes om å få dekket utgifter i forbindelse med lederutdanningen, herunder:

 • Kurs-/studieavgift
 • Bo- og reiseutgifter ved utdanning utenfor hjemstedet
 • Kursmateriell og relevant litteratur
 • Annet nødvendig utstyr knyttet direkte til utdanningen (for eksempel software)

Søknad om tildeling av stipend kan sendes på mail til
charlotte.nielsen@legeforeningen.no eller pr post til Yngre legers forening, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknaden må inneholde:

 • et personlig søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon for utdanning og hvordan
  denne er tenkt brukt
 • søkers CV, inkludert eventuelt tidligere ledererfaring
 • en beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen vedlagt kursprogram
 • Konkret oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket og summen av disse.
 • Andre potensielle bidragsytere det er søkt støtte fra, inkl arbeidsgiver
 • Kurs-/studieprogram for utdannelsen det søkes støtte til må vedlegges søknaden.

Ylfs valgkomite utgjør innstillingskomite, og fremlegger en begrunnet anbefaling for Ylfs styre. Ylfs styre avgjør søknadene og tildeler stipend på bakgrunn av innstilling fra valgkomiteen, og de innkomne søknadene.

Søknadsfrist: 4. juni 2020