Ylfs styre for 2019-2021 tiltrådte 1. september

Styret ble valgt på årsmøtet i Trondheim i april.
Bilde av Ylf sitt styre fra 2019-2021
Fra venstre: Oda Sandli (styremedlem), Kristin Fagereng (styremedlem), Håvard Ravnestad (styremedlem), Kristin Kornelia Utne (leder), Ingeborg Henriksen (styremedlem), Clara Bratholm (nestleder), Jørgen Michelsen (styremedlem) og Bjørn Gardsjord Lio (yngsterepresentant). Foto: Legeforeningen