Høring – Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi

06. februar 2012

Høringsfrist 11.12.2011

Fristen er utløpt

En styringsgruppe ledet av overlege dr. med. Line Sveberg Røste, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF - Rikshospitalet har utarbeidet utkast til Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi, Konsensusrapport 2011. Rapporten sendes nå på høring. Rapporten er en revidert versjon av tilsvarende rapport fra 2006.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp |