Høring - Krav til elektronisk meldingsutveksling

06. februar 2012

Høringsfrist 29.10.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I regi av Nasjonalt meldingsløft ble det våren 2011 utarbeidet ”Minstekrav til elektronisk meldingsutveksling”. Minstekravene er nå videreutviklet og utformet som krav i tilknytning til Normen i ”Kravdokument 1: Krav til elektronisk meldingsutveksling”.

Kravdokumentet gir en samlet oversikt over de krav som stilles til alle aktører som vil samhandle ved bruk av elektronisk meldingsutveksling over helsenettet. Hovedmålsetningen med kravene er å sikre at meldingene med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid.

Helsedirektoratet har satt en stram høringsfrist, og vi har forståelse for at ikke alle har mulighet til å gi utfyllende høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann